اعلام نتایج سردر مرکز مغز و اعصاب ایران

نویسنده : نووِل گلس
۱۴۰۳/۲/۱۲

مشخصات پروژه:
معمار: محسن کیوانلو
محل پروژه: تهران
سال: 1397
جوایز و افتخارات:
رتبه اول مسابقه طراحی سردر مرکز علوم مغز و اعصاب ایران |1397

 

یک سر در خوب چه ویژگی ای باید داشته باشد؟
سردر مجموعه محل ارتباط فضای شهر با فضای داخلی آن است و وظیفه به جا آوردن وجهه شهری یک معماری با سردر می  باشد. همچنین به عنوان اولین فضایی که مخاطب از بدو ورودش تحت تاثیر آن قرار میگیرد؛ حائز اهمیت است. بنابراین توجه به احساس دعوت کنندگی در سردر یکی از نکات قابل توجه می باشد.

کانسپت طرح

در معماری معاصر، ورودی و سردرها صرفا معبری برای ورود و خروج درنظر گرفته میشوند و به فرم آن ها بیشتر از فضا پرداخته  میشود؛ درحالی که در معماری گذشته ایران، سردر فضا علاوه بر معبری برای  عبور و مرور،  به عنوان فضایی برای تعریف قلمروها و بستری برای برگزاری رویدادهای مرتبط با عملکرد بنای اصلی می باشد؛ لذا هدف از طراحی سردر، تنها ایجاد یک فرم شاخص نیست بلکه باید به عنوان یک مفصل برای فراهم کردن مقدمات ورود به بنا وشکل گیری فضای انسانی به آن چشم داشت.
هدف از طراحی این سردر،  فرمی شبیه یا برگرفته از مغز انسان نبوده بلکه معمار درپی ایجاد یک فضای آرام و بی سر وصدا، برای استقبال از مراجعه کنندگان، تعامل مجموعه با شهر و در برگرفتن معماری کهن ایران بوده است.

 

              

 

ویژگی های سردر مرکز علوم مغزو اعصاب ایران

فضایی از جنس حضور:

•  احساس جریان حیات شهری در فضا به زیبایی
•  چشم انداز سرتاسری و زیبا
•  فضا به عنوان یک مامن که عابران را فرا میخواند


سر درعنصری درخدمت فضای شهری:
امکان استفاده از این  سردر در تمامی فصول سال با ایجاد فضاهایی به صورت باز، نیمه باز و بسته فراهم شده است؛ درنتیجه این سردر به مکانی با تنوع فضایی بالا، برای رشد و ارتقا بخشیدن به فضای شهری تبدیل خواهد شد.