آرشیو پروژه‌ها


جان پناه شیشه ای

نوع : جان پناه شیشه ای

کارفرما : خانم مشتاق

پروژه : مجتمع ریبون

موقعیت: بلوار اندرزگو

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه:

 

هندریل شیشه ای

نوع : هندریل شیشه ای

کارفرما : خانم مشتاق

پروژه : مجتمع ریبون

موقعیت: بلوار اندرزگو

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه:

 

کابین دوش شیشه ای

نوع : کابین دوش شیشه ای

کارفرما : خانم مشتاق

پروژه : فرشته

سال اجرا : 1402

هندریل و جان پناه شیشه ای

نوع : هندریل و جان پناه شیشه ای با اتصالات فیکس پوینت و پایه اسپیگات

کارفرما : آقای محجوب

پروژه : رویان

سال اجرا : 1402

هندریل شیشه ای

نوع : هندریل شیشه ای با پایه اسپیگات دبل پوینت

کارفرما : آقای کاظمی

پروژه : مشاء ، دماوند

سال اجرا : 1402

کف پله شیشه ای

نوع : کف پله شیشه ای

کارفرما : آقای مهندس گل طلب

اجرای پله : مدرن استیرز

پروژه : سید آباد، دماوند

سال اجرا : 1402