آرشیو مقالات


شیشه های هوشمند

شیشه هوشمند

نخست تعریف جامعی از شیشه‌ های هوشمند (Smart Glass) داشته باشیم. شیشه‌های هوشمند از نوع شیشه خاص هستند که قادرند براساس محرک‌های بی ...