آرشیو مقالات


شیشه منحنی ( خم )

شیشه منحنی ( خم )

امروزه در مصارف گوناگون همچون پارتیشن بندی فضا، نماهای نوین ساختمانی، شیشه ویترین فروشگاه ها، هندریل و جان پناه ها و .... از شیشه ...