هندریل شیشه ای - پروژه هشت بهشت Glass railing

هندریل شیشه ای - پروژه هشت بهشت Glass railing

نوع: هندریل شیشه ای با پایه اسپیگات مشکی

کارفرما: آقای نصر

پروژه : هشت بهشت، دماوند

سال اجرا : 1403