هندریل شیشه ای - پروژه طرشت glass railing

هندریل شیشه ای - پروژه طرشت glass railing

نوع: هندریل شیشه ای داخل باکس

کارفرما: آقای مهندس عمرانی

پروژه : طرشت

سال اجرا : 1403

 

ویدیو پروژه: