هندریل شیشه ای فیکس پوینت - پروژه ویلای 139 glass balustrade

هندریل شیشه ای فیکس پوینت - پروژه ویلای 139 glass balustrade

تیم اجرا: آقایان مهندس ذوالقدر - بابک

پروژه : ویلای 139

موقعیت: کردان، شهرک بهروز سرا

سال اجرا : 1403