پارتیشن اداری - پروژه کارخانه آریا فیلم Glass partition

پارتیشن اداری - پروژه کارخانه آریا فیلم Glass partition

کارفرما: آقای مهندس نیکجو

پروژه : کارخانه آریا فیلم

موقعیت: تبریز

سال اجرا : 1403

 

 

ویدیو پروژه: