کابین دوش شیشه ای لولایی - پروژه اوین Glass shower cabin

کابین دوش شیشه ای لولایی - پروژه اوین Glass shower cabin

کارفرما: آقای واعظی

طراح: خانم مهندس پریسا شاهمرادی

نظارت و اجرا: مهندسین بهفر، عبادوز

پروژه : ویلای مسکونی، منطقه اوین

سال اجرا : 1402