هندریل شیشه ای فیکس پوینت - پروژه اوین fixed point glass handrail

هندریل شیشه ای فیکس پوینت - پروژه اوین fixed point glass handrail

کارفرما: آقای واعظی

طراح: خانم مهندس پریسا شاهمرادی

نظارت و اجرا: مهندسین بهفر، عبادوز

پروژه : ویلای مسکونی، منطقه اوین

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه: