جان پناه شیشه ای Glass parapet

جان پناه شیشه ای Glass parapet

نوع : جان پناه شیشه ای

کارفرما : خانم مشتاق

پروژه : مجتمع ریبون

موقعیت: بلوار اندرزگو

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه: