هندریل شیشه ای Glass handrail

هندریل شیشه ای Glass handrail

نوع : هندریل شیشه ای

کارفرما : خانم مشتاق

پروژه : مجتمع ریبون

موقعیت: بلوار اندرزگو

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه: