هندریل و کف پله شیشه ای Glass handrail

هندریل و کف پله شیشه ای Glass handrail

نوع : هندریل و کف پله شیشه ای

کارفرما : آقای مهندس صدرایی

پروژه : زعفرانیه

سال اجرا : 1402