هندریل و جان پناه شیشه ای Handrail and glass parapet

هندریل و جان پناه شیشه ای Handrail and glass parapet

نوع : هندریل و جان پناه شیشه ای با اتصالات فیکس پوینت و پایه اسپیگات

کارفرما : آقای محجوب

پروژه : رویان

سال اجرا : 1402