هندریل شیشه ای Glass handrail

هندریل شیشه ای Glass handrail

نوع : هندریل شیشه ای با پایه اسپیگات دبل پوینت

کارفرما : آقای کاظمی

پروژه : مشاء ، دماوند

سال اجرا : 1402