کف پله شیشه ای

کف پله شیشه ای

نوع : کف پله شیشه ای

کارفرما : آقای مهندس گل طلب

اجرای پله : مدرن استیرز

پروژه : سید آباد، دماوند

سال اجرا : 1402