درب شیشه ای ریلی Sliding glass door

درب شیشه ای ریلی Sliding glass door

نوع : درب شیشه ای ریلی

کارفرما : آقای محمدرضا جنیدی

ناظر : تیام فراز

پروژه : اتوگالری جنیدی

سال اجرا : 1402