هندریل شیشه ای خم Curved glass handrail

هندریل شیشه ای خم Curved glass handrail

نوع : هندریل شیشه ای خم

کارفرما : آقای صمیمی

تیم طراحی : مهندس فرهاد خادم پور، مهندس ویدا محسنی

اجرای پله : المان استپ

پروژه : ویلا ناران، لواسان

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه