پارتیشن شیشه ای اداری Office Glass Partition

پارتیشن شیشه ای اداری Office Glass Partition

نوع : پارتیشن شیشه ای

کارفرما: صرافی الیسا

تیم طراحی: گروه مهندسی کلوان

طراح ارشد : آقای مهندس یاری

پروژه: سعادت آباد

سال اجرا : 1402