هندریل و جان پناه شیشه ای Glass handrail

هندریل و جان پناه شیشه ای Glass handrail

نوع : هندریل و جان پناه شیشه ای

کارفرما: صرافی الیسا

تیم طراحی: گروه مهندسی کلوان

طراح ارشد : آقای مهندس یاری

پروژه: سعادت آباد

سال اجرا : 1402